Virus Collection Kit

Cov Tshuaj Sau Kab Mob

  • Virus Collection Kit Sample Taking Swab Kit

    Tus Neeg Sau Cov Khoom Ntim Qauv Siv Cov Khoom Swab

    Tus kab mob thauj nruab nrab nrog swabs

    Nws yog siv rau kev sib tsoo cov ntawv me ntawm lub caj pas lossis cov kab noj qhov ntswg.

    Cov hnoos qeev tau muab los ntawm kev cog qoob loo khaws cia hauv nruab nrab qhov chaw siv tshuaj uas siv los kuaj tus kab mob, cog qoob loo, cais tawm thiab lwm yam.